Sedan 2015 har jag renoverat stugan både på insidan och utsidan

KABIN Sweden
Bruksvägen 21
81695 Åmotsbruk

Sweden

+46 76 260 2897

booking@kabin.nu

Terms and conditions
Privacy policy (2021)
Sustainability policy (2021)
Instagram
Facebook
Vimeo
Youtube 

All reserved to KABIN Sweden and LUCA OLIVERI